La seva maduresa artística li permet situar-se sempre en els punts on hi ha les millors visions i descriure-les amb un domini de la perspectiva admirable. És quelcom que li surt d’una manera natural.

Amb un registre de temes molt ampli, és capaç de passar d’un visió nocturna –en què la llum del dia juga amb de la nit i l’artificial– a l’atmosfera mes lluminosa i transparent que ens hàgim pogut imaginar.

En els seus quadres, hi trobarem molts elements de la nostra vida quotidiana que contribueixen a donar a la seva pintura un caràcter proper i atractiu: carrers transitats per cotxes i personatges, perspectives aèries, interiors de bars…

Són escenes lluminoses i coloristes, tractades sense cap afany simbòlic o grandiloqüent, sinó d’una manera desenfadada i directa. Josep Moscardó idealitza els temes i en ressalta els trets essencials, apostant per la bellesa, l’harmonia i l’optimisme.

En la seva obra, el color és vital i suggestiu; cada quadre respon a un determinat acord cromàtic que desenvolupa amb infinitat de variants. És capaç de sintetitzar moltes coses en una pinzellada, lliure i encertada… Josep Moscardó no pretén descriure meticulosament la realitat, sinó anar directament al gra, al nucli del que ell vol expressar.

Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi i a l’Escola de Llotja de Barcelona. Exposa a la Sala Parés des de 1978, i també ho ha fet als Estats Units en moltes ocasions, així com al Japó i a algunes de les principals capitals europees.