Teatros

Cine Brasilia
Brasilia, Brasil
Fendi
Roma, Italia
Mizuma Art Gallery
Tokio, Japón
Opera di Firenze
Florencia, Italia
Teatro Akropolis
Génova, Italia
Teatro Alighieri
Rávena, Italia
Teatro Brasília
Brasilia, Brasil
Teatro Franco Parenti
Milán, Italia
Teatro Kopó
Roma, Italia
Teatro La Fenice
Venecia, Italia
Teatro Litta
Milán, Italia
Teatro Valle Inclán
Madrid, España
Teatro alla Scala
Milán, Italia